Gratis verzenden vanaf € 50,-

Analyses

Hieronder kun je zien welke analyses je allemaal kunt aflezen uit de app en hoe je deze moet interpreteren. De eerste afbeeldingen zijn alle analyses over de langere termijn. Daaronder staan de afbeeldingen van de trainingen per dag.

 

Analyses langere termijn

Intensiteit
Dit scherm laat zien hoe intensief je laatste 10 trainingen zijn geweest. Je krijgt een fitter paard door te variëren in de intensiteit en duur van trainingen. Je paard zal fysiek dus juist verbeteren door niet altijd intensief te trainen. Een paard heeft twee à drie dagen hersteltijd nodig van een intensieve training, het is dus verstandig om hier rekening mee te houden tijdens de planning van je trainingen. Een goede balans tussen intensief trainen en goed herstel zorgt ervoor dat het lichaam van je paard gezond blijft. Na elke training kan je een emoji meegeven over je gevoel over de training; een blije, neutrale of boze emoji. Hiermee kan je in één oogopslag kunt zien hoe tevreden je bent geweest over de prestaties van je paard.

 

 

Richting
In dit scherm kun je in één oogopslag zien hoeveel je de laatste 10 trainingen op de linkerhand en op de rechterhand getraind hebt. Door ongeveer evenveel op beide handen te trainen, train je de spieren van je paard aan beide kanten evenveel en gymnastiseer je je paard optimaal. Dit inzicht is ook erg waardevol voor je trainer. Hij of zij kan je bijvoorbeeld huiswerk meegeven om juist meer te oefenen op een bepaalde hand. Je trainer kan door dit overzicht meteen zien of je dat voldoende hebt gedaan en of dat tot het gewenste resultaat heeft geleid. En daar kan hij of zij dan weer op anticiperen. 

 

Gang (percentage en totaal)
Dit scherm geeft een overzicht weer van de verhouding stap, draf en galop van je laatste 10 trainingen. Een beter bewustzijn van hoeveel je nu werkelijk traint per gang is belangrijk. Gevoelsmatig blijkt dat namelijk heel anders te zijn dan in werkelijkheid. Dit inzicht is niet alleen waardevol voor jezelf, maar ook voor je trainer is het goed om een beter inzicht te krijgen. Door te zien wat je testresultaten zijn, kan je trainer veel gerichter instructies geven. 

 

Ritme
Dit scherm laat je zien wat het ritme is van de passen die je paard maakt in stap, draf en galop. Hebben de passen veelal dezelfde duur? Of maakt je paard dan weer snellere, dan weer langzamere passen? De passen worden weergegeven in "beats per minute" (BPM), oftewel "stappen per minuut". De donkergroene lijn geeft het gemiddelde ritme weer, hoe hoger deze lijn ligt, hoe hoger het ritme is geweest in de trainingen (hoger wil overigens niet zeggen beter!). De lichtgroene band geeft de spreiding aan tussen de minimale en maximale duur van de pas. Hoe smaller deze band, hoe constanter het ritme van je paard was. Je kan hieronder het ritme zien van de verschillende gangen, de weergegeven gang is de gang waarbij het groene paardje onderaan is ingekleurd.

 

Afdruk
Dit scherm laat je zien met hoeveel afdruk je paard bewoog gedurende de laatste 10 trainingen. Met hoeveel kracht zet je paard eigenlijk af van de grond? Dit kan je voor alle gangen afzonderlijk bekijken. De weergegeven gang in onderstaande afbeeldingen is de gang waarbij het groene paardje onderaan is ingekleurd. De donkergroene lijn geeft het gemiddelde van de afdruk weer. Des te hoger deze lijn ligt, des te krachtiger de afzet van je paard, je paard heeft dan een groter zweefmoment in de beweging. De lichtgroene, bredere band laat de spreiding tussen de minimale en maximale afdruk zien. Hoe smaller deze band, hoe constanter de afdruk van je paard. 

 

 

Symmetrie takt
Dit scherm gebruik je om te kijken hoe symmetrisch je paard in draf beweegt. Het laat de gemiddelde takt symmetrie van je paard zien per training van een groot aantal trainingen. Geen enkel paard is 100% symmetrisch. Als ruiter probeer je je paard steeds meer symmetrisch te maken, maar een kleine asymmetrie is heel moeilijk te voelen. De EQ SaddleClip maakt zelfs de kleinste verschillen zichtbaar. Als een paard compleet symmetrisch zou draven, liggen alle bolletje op de stippellijn. Als je paard op de rechter diagonaal (rechtsvoor/linksachter) trager loopt dan op de linker diagonaal (linksvoor/rechtsachter) staan de bolletjes aan de rechterkant van de stippellijn. Als de linker diagonaal trager is, staan ze links van de stippellijn. Des te dichter bij de stippellijn, des te symmetrischer. Dit scherm is ook zeer waardevol voor trainers of wanneer meerdere mensen op het paard rijden. Je kan daarmee het verschil zien in de ruiterinvloed op het paard. Kleine verschillen zijn normaal en geven dus een groen bolletje weer, wanneer de verschillen groter zijn, kan een oranje of zelfs een rood bolletje ontstaan. Een oranje of rood bolletje kan (zeker bij verslechtering op termijn) duiden op een medisch probleem. Je houdt dus echt een vinger aan de pols.

 

Symmetrie landing
Dit scherm gebruik je om te kijken hoe symmetrisch de landing van je paard in draf is. Het laat de gemiddelde symmetrie van je paard zien per training over een groot aantal trainingen. Geen enkel paard is 100% symmetrisch. Als ruiter probeer je je paard steeds meer symmetrisch te maken, maar een kleine asymmetrie is heel moeilijk te voelen. De EQ SaddleClip maakt zelfs de kleinste verschillen zichtbaar. We meten de kracht waarmee je paard landt op de twee diagonalen. Als de landing op één diagonaal minder comfortabel is voor je paard, zal deze ontzien worden. Je paard landt dan zachter op die diagonaal. Ook als je paard naar één kant leunt, zul je dat zien. Het bolletje schuift naar de zijde waar je paard met het meeste gewicht op landt. De linkerkant van het scherm geeft de linkerdiagonaal (linksvoor/rechstachter) weer, de rechterkant de rechterdiagonaal (rechtsvoor/linksachter). Vooral veranderingen in symmetrie zijn belangrijk. Als de symmetrie plots verandert, kan er een potentieel probleem aan het ontstaan zijn.

 

Symmetrie afzet
Dit scherm gebruik je om te kijken hoe symmetrisch de afzet van je paard in draf is. Het laat de gemiddelde symmetrie van je paard zien per training van een groot aantal trainingen. Geen enkel paard is 100% symmetrisch. Als ruiter probeer je je paard steeds meer symmetrisch te maken, maar een kleine asymmetrie is heel moeilijk te voelen. De EQ SaddleClip maakt zelfs de kleinste verschillen zichtbaar. We meten de kracht waarmee je paard afzet op de twee diagonalen. Een niet goed rechtgericht paard zal bijvoorbeeld met één diagonaal meer afzet produceren dan met de ander. Het bolletje schuift naar de zijde waar je paard met de meeste kracht afzet. De linkerkant van het scherm geeft de linkerdiagonaal (linksvoor/rechstachter) weer, de rechterkant de rechterdiagonaal (rechtsvoor/linksachter). Vooral veranderingen in symmetrie zijn belangrijk. Als de symmetrie plots verandert, kan er een potentieel probleem aan het ontstaan zijn.

 

 

Analyses per training

Kalender

In de kalender kan je per paard zien welke dagen je je paard (met de EQ SaddleClip) getraind hebt. Door op de datum te klikken, kan je de gegevens per training inzien.

 

Omschrijving
Na iedere training kan je een omschrijving toevoegen van de training van een aantal zinnen. Zo kan je bijvoorbeeld vermelden wie er heeft gereden, of je speciale dingen hebt geoefend (zoals bijv. zijgangen of tempowisselingen), of je les of wedstrijd hebt gehad, of je hebt gelongeerd etc. etc. Ook vraagt de app na iedere training om een emoji toe te voegen, waarmee je je gevoel over de training weergeeft. Je kan kiezen uit een blije, een neutrale of een boze emoji.

 

Richting
Hier zie je per training de verdeling in tijd en het percentage dat je op de linker- en de rechterhand getraind hebt. Dit is realtime en wordt tijdens de training per seconde bijgewerkt. Ook geeft dit scherm de tijd en het percentage weer dat je rechtdoor rijdt, want er is namelijk wel een verschil of je veel over de hoefslag rijdt of bijvoorbeeld veel voltes rijdt. Het is belangrijk dat je niet teveel op één hand rijdt. Door ongeveer evenveel op beide handen te rijden, gymnastiseer je je paard optimaal. Zo maak je de spieren van je paard zo symmetrisch mogelijk. Er kan natuurlijk altijd een reden zijn om één kant van je paard meer te trainen, zolang je dat maar bewust doet!

 

Totalen per gang
Hier zie je per training het totale percentage dat in stap, draf en galop is gereden en de tijd van het halthouden. Ook laat dit scherm de absolute tijd zien dat per gang besteed is. Dit scherm is realtime en wordt tijdens de trainingen per seconde bijgewerkt. Het is goed om je bewust te zijn van hoeveel je werkelijk traint per gang, dat blijkt gevoelsmatig namelijk heel anders te zijn. Het is overigens niet zo dat je evenveel tijd moet besteden per gang, het verschilt per paard hoeveel je traint in elke gang.

 

Overgangen
Dit scherm laat je zien hoeveel overgangen je deze training hebt gemaakt. Het rijden van overgangen is iets dat in alle fasen van de training belangrijk blijft. Het goed rijden van overgangen heeft een positief effect op de ontwikkeling van je paard. Hierdoor verbetert o.a. de balans van je paard en gaat het meer gewicht dragen op de achterhand. Ook wordt je paard sterker en verbetert de gehoorzaamheid voor been-, zit- en teugelhulpen. Je ziet overgangen van halt naar stap, stap naar draf, draf naar galop, maar ook van halt naar draf, stap naar galop etc. en vice versa.

 

Ritme per gang
Dit scherm laat je zien wat het ritme is van de passen die je paard maakt in alledrie de gangen. Hebben de passen veelal dezelfde duur? Of maakt het paard snellere en langzamere passen? Het ritme wordt weergegeven in "beats per minute" (BPM) oftewel in stappen per minuut. Hoe hoger het ritme, hoe hoger de BPM (hoger betekent niet beter!). De minimale en maximale snelheid van de pas en alles daar tussenin zie je op de horizontale lijn. Hoe kleiner het verschil tussen de minimale en maxiale duur, hoe beter, dan loopt je paard zoveel mogelijk in één en hetzelfde ritme. Op het scherm zie je dit terug in één smalle, hoge piek. Elk paard heeft een optimaal ritme, als het goed is, ligt daar de piek. Maakt het paard dan weer langere, dan weer kortere passen, dan zal de grafiek geen piek hebben, maar zal die vlak en laag zijn of heb je meerdere pieken. In de afbeeldingen hieronder zie je het ritme in stap, draf en galop. De weergegeven gang, is de gang waarbij het paardje onderaan op het scherm is ingekleurd.

 

Afdruk
Dit scherm laat je zien met hoeveel afdruk je paard beweegt in de drie verschillende gangen. Met andere woorden, met hoeveel kracht zet je paard af gedurende de gehele training. Een paard dat met meer afdruk beweegt, kent een groter zweefmoment. Een paard met weinig afdruk loopt veel korter en/of vlakker. Bij het losrijden aan het begin en bij het uitstappen zal de afdruk als het goed is lager zijn. Als het scherm een hoge piek laat zien, is de afdruk groot in deze gang. Als je juist een lage lijn ziet op het scherm, komt je paard niet hoog van de grond en beweegt hij vlak. De horizontale lijn geeft de tijdsduur van je training aan. De verschillende kleuren geven de verschillende gangen aan. Het is mogelijk om deze analyse per gang te bekijken. Door in de app op de gekleurde paardjes onderaan te klikken, kan je de analyse per gang aan of uitzetten in je scherm.

 

Symmetrie takt
Dit scherm gebruik je om te kijken hoe symmetrisch de takt van je paard in draf is. Geen enkel paard is 100% symmetrisch. Als ruiter probeer je je paard steeds meer symmetrisch te maken, maar een kleine asymmetrie is heel moeilijk te voelen. De EQ SaddleClip maakt zelfs de kleinste verschillen zichtbaar. Als je paard met een symmetrische takt draaft (of met minimale verschillen) zijn alle hoeven groen. Bij grote verschillen, worden de hoefijzers oranje of zelfs rood bij de diagonaal die langzamere passen maakt. De linker diagonaal is linksvoor/rechtsachter en vice versa. We tonen de pasduur voor elke pas per diagonaal. Als je paard constant in zijn takt is, zal de grafiek (tweede foto) smaller en hoger zijn. Als je paard volledig regelmatig zou lopen, liggen de lichtgroene en donkergroene piek precies over elkaar heen. Het is van belang hier met name naar verschuivingen over langere tijd te kijken, bij een verslechtering kan dit duiden op een blessure. 

 

Symmetrie landing
Dit scherm gebruik je om te kijken hoe symmetrisch de landing van je paard in draf is. Geen enkel paard is 100% symmetrisch. Als ruiter probeer je je paard steeds meer symmetrisch te maken, maar een kleine asymmetrie is heel moeilijk te voelen. De EQ SaddleClip maakt zelfs de kleinste verschillen zichtbaar. Als je paard symmetrisch draaft (of met minimale verschillen) zijn alle hoeven groen. Bij grote verschillen, worden de hoefijzers oranje of zelfs rood bij de diagonaal waar het paard minder krachtig op landt. De linker diagonaal is linksvoor/rechtsachter en vice versa. We tonen de kracht van de landing voor elke pas per diagonaal. Als je paard constant in zijn landing is, zal de grafiek (tweede foto) smal zijn en verder naar rechts gaan. Ideaal gezien liggen de twee pieken zoveel mogelijk over elkaar heen. Het is van belang hier met name naar verschuivingen over langere tijd te kijken, bij een verslechtering kan dit duiden op een blessure.

 

Symmetrie afzet
Dit scherm gebruik je om te kijken hoe symmetrisch de afzet van je paard in draf is. Geen enkel paard is 100% symmetrisch. Als ruiter probeer je je paard steeds meer symmetrisch te maken, maar een kleine asymmetrie is heel moeilijk te voelen. De EQ SaddleClip maakt zelfs de kleinste verschillen zichtbaar. Als je paard symmetrisch draaft (of met minimale verschillen) zijn alle hoeven groen. Bij grote verschillen, worden de hoefijzers oranje of zelfs rood bij de diagonaal die minder krachtig afzet. De linker diagonaal is linksvoor/rechtsachter en vice versa. We tonen de kracht van de afzet voor elke pas per diagonaal. Als je paard constant in zijn afzet is, zal de grafiek (tweede foto) smal zijn en verder naar rechts gaan. Het is van belang hier met name naar verschuivingen over langere tijd te kijken, bij een verslechtering kan dit duiden op een blessure.

 

Opbouw training in tijd
Dit scherm laat je zien hoe je je training opgebouwd hebt. Je ziet precies wat je van minuut tot minuut gedaan hebt en op welke hand. De linkerkant geeft het werk op de linkerhand weer en vice versa. Van beneden naar boven zie je de tijd dat je getraind hebt (op onderstaande afbeelding dus vanaf de start tot de 16e minuut van de training) . De kleuren geven aan in welke gang je hebt gereden en ook de sprongen worden weergegeven (in oranje). Zo heb je in één oogopslag helder of je je training logisch en verantwoord hebt opgebouwd. Dit scherm is realtime, de app houdt per seconde je training bij.